Porada MPU

Porada MPU

Poradnictwo MPU wspiera Cię między innymi na następujące pytania:

Po naszej rozmowie dowiesz się dokładnie, jakie kolejne kroki podjąć oraz jaki czas i nakład finansowy będziesz musiał podjąć. Co możesz zrobić sam Aby uzyskać przegląd własnego rozwoju, przydatne może być przygotowanie tabelarycznego życiorysu na czas, od którego wystąpiły nieprawidłowości. Może to być dobra podstawa do dalszej analizy przyczyn tych wydarzeń. Prosimy o przyniesienie na tę rozmowę wszystkich istniejących dokumentów pisemnych, które są istotne dla Państwa MPU. Mogą to być na przykład nakazy karne, wyroki sądowe, raporty wstępne, informacje z rejestru zdolności do kierowania:

lub pismo z biura prawa jazdy(Führerscheinstelle)