INFORMACJE MPU

Wymagania

Wymagania dotyczące dodatniego MPU

Zdolność do prowadzenia pojazdów można uznać za przywróconą tylko wtedy, gdy: